باربری و اتوبار | ظریف بار | ظریف بار با پاسخوگویی به سئوالات متداول شما،آماده ارائه خدمات بسته بندی و جابجایی بصورت شبانه روزی میباشد.1500
Menu
1500 (بدون نیاز به پیش شماره)

سئوالات متداول از ظریف بار

جابجایی اسباب و وسایل جهت اثاث کشی منازل ، ادارات و حمل بار بصورت تجاری.